Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı Değişiklikleri Hakkında

Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308) adresinde, “imar planı duyuruları” kısmında 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

DİĞER DUYURULAR

Tüm Hakları Saklıdır © 2024 Kemalpaşa Belediyesi