Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı

lçemiz Sütçüler Mahallesi mevkiinde Dağıstan Maden Agrega İnş. Tic. ve Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan "88162 Ruhsat Numaralı (Er:3343521) Kalker Ocağı ve Kırma­Eleme Tesisi" projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği Ek-III' de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 12/10/2023 tarihinde Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısının düzenlenmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

 

Söz konusu projeye ilişkin yapılacak olan Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı,12/10/2023 tarihinde saat 11:00'da ilçemiz Hükümet Caddesi No:21/A adresinde yer alan Kütahyalılar Kahvehanesinde yapılmasına karar verilmiştir.  

DİĞER DUYURULAR

Tüm Hakları Saklıdır © 2024 Kemalpaşa Belediyesi