NASIL YAPILIR ?

1.  KİRA KONTRATI VE TAPU FOTOKOPİSİ

2.  YAPI KULLANIM BELGESİ

3.  NUMARATAJ BELGESİ (Belediye numarataj servisinden)                                                                     

4.  İTFAİYE GÖRÜŞÜ ( İlgili İşyerlerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müd.)

5.  VERGİ LEVHASI

6.  ESKİ RUHSAT VAR İSE İPTAL OLACAK

7. GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ (Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerlerinden)

8. ATIK YAĞ TOPLAMA SÖZLEŞMESİ (Lokanta vb... işyerlerinden)

9. HİJYEN EĞİTİM BELGESİ (İlgili iş yerlerinden tüm çalışanların)

10.KAT MALİKLERİNİN GÖRÜŞÜ ( Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden )

11.EMNİYET VEYA  JANDARMA GÖRÜŞÜ (Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden)

12.ÇALIŞANLARIN ADLİ SİCİL BELGELERİ (Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden)

13.MESAFE KROKİSİ (Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden)

14.ÇALIŞANLARIN LİSTESİ (Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden)

                                                                             

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

(Yukarıdaki belgelere ek olarak)

1. ODA KAYIT FAALİYET BELGESİ

2. ESNAF SİCİL TASTİKNAMESİ

4. FOTOĞRAF(2 Adet)

5. USTALIK SELGESİ(Ticaret siciline kayıtlı olmayan ilgili iş yerlerinden)

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

(Yukarıdaki belgelere ek olarak)

1.TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ana sözleşmesi)

2.SİCİL TASTİKNAMESİ

3.İMZA SİRKÜLERİ (Noter tastikli)

4.YÖNETİM KURULU KARARI (İşyerinin şube olması durumunda  şirket yönetim kurulu karar tutanağı)

5.SORUMLU MÜDÜR KİMLİK BİLİGLERİ

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. GAYRİSIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU ( Ruhsat ve Denetim Md.)

2. İŞYERİNDEKİ ÇALIŞAN BEYAN FORMU (Belediye Ruhsat ve Denetim Md.)

3. İŞYERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROL FORMU (Belediye Ruhsat ve Denetim Md.)

4. İMAR DURUM BELGESİ (Belediye Harita servisinden)

5.VAZİYET PLANI

6.  NUMARATAJ BELGESİ (Belediye numarataj servisinden)

7.  YAPI KULLANIM BELGESİ

8.  KİRA KONTRATI VE TAPU FOTOKOPİSİ

9.  İTFAİYE GÖRÜŞÜ ( İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müd.)

10.VERGİ LEVHASI  (Aslı ve fotokopisi)

11. ÇED OLUMLU BELGESİ VEYA ÇED   GEREKLİ DEGİLDİR BELGESİ ( İlgili İşyerleri İçin İl çevre orman müdürlüğünden)

12. ÇEVRE İZNİ (DEŞERJ EMİSYON) ( İlgili İşyerleri İçin İl çevre orman müdürlüğünden)

13. KAPASİTE RAPORU (İgili iş yerlerinden)

14. MOTOR BEYANNAMESİ (İş yerinde kullanılan toplam motor gücü)

15. İŞ AKIM ŞEMASI

16. ATIK BEYAN FORMU

17. SU ANALİZ RAPORU (Gıda Üretimi Yapan İşyerlerinden)

18. SAĞLIK RAPORU (İşyeri sahibi ve tüm çalışanların İlgili iş yerlerinden)                                

19. İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ(İlgili İşyerleri İçin İZSU Müd.)

20. GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ( Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için)
 

21. TEHLİKELİ ATIKLARLA İLGİLİ LİSANSA TABİ İSE BELGESİ(Kimyasal madde satışı depolanması veya üretilmesi)

 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN (Yukarıdaki belgelere ek olarak)

1. ODA KAYIT FAALİYET BELGESİ

2. SİCİL TASTİKNAMESİ

3. FOTOĞRAF(2 Adet)

4. USTALIK SELGESİ(Ticaret siciline kayıtlı olmayan ilgili iş yerlerinden)

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

(Yukarıdaki belgelere ek olarak)

 

1.TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ana sözleşmesi)

2.SİCİL TASTİKNAMESİ

3.İMZA SİRKÜLERİ (Noter tastikli)

4.YÖNETİM KURULU KARARI (İşyerinin şube olması durumunda  şirket yönetim kurulu karar tutanağı)

5.SORUMLU MÜDÜR KİMLİK FOTOKOPİSİ

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

* Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir.
 
* Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
 
* El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
 
* Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

* Emlak satın alındığında,
 
* Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında,
 
* Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde,
 
* Miras yolu ile intikal ettiğinde,
 
* Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

1. Sokak, cadde, site bilgileri (taşınmazın hangi sokak, cadde, sitede kaldığı ).
2. Binaya ait arsa payı.
3. Binanın sınıfı ( lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ).
4. Binanın türü ( işyeri, mesken vb. ).
5. Binanın inşaat bitim tarihi.
6. Binanın dıştan dışa yüzölçümü ( kaç m2 olduğu ).
7. Hisseli ise hisse nispetleri.
8. Kalorifer, asansör var mı?
9. İktisap tarihi

İmar durum belgesi almak isteyen vatandaşlar gerekli evraklar ve dilekçe ile Kemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Gerekli Belgeler;

Dilekçe

Kimlik Fotokopisi

Mal Sahibi Değil İse Vekaletname

Tapu Fotokopisi ( Güncel Tapu Kaydı )

İmar Durumu Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

Numarataj Belgesi almak isteyen vatandaşlar gerekli evraklar ve dilekçe ile Kemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurabilirler. 

Gerekli Belgeler

Dilekçe
Kimlik Fotokopisi
Numarataj Krokisi
İmar Durumu
Tapu Fotokopisi ( Güncel Tapu Kaydı )
Mal Sahibi Değil İse Vekaletname

Numarataj Belgesi Başvuru Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız

YAPI DENETİMLİ BİNALAR İÇİN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURU BELGELERİ

Dilekçe
Kimlik Fotokopisi
Mal Sahibi Değil İse Vekaletname
Tapu Fotokopisi ( Güncel Tapu Kaydı )
Temel Vizesi Onaylı Yapı Ruhsatı Fotokopisi
Yapı Denetim İş Bitirme Belgesi
Yapı Denetim Uygunluk Belgesi
SGK İlişik Kesme Belgesi
Vergi Dairesi Cins Tahsisi Yazısı
2011 yılı ve sonrası için Enerji Kimlik Belgesi
Binanın Cephelerinden çekilmiş 13x18 ebadında fotoğraf
Emlak Borcu Yoktur Belgesi
Asansör Muayene Raporu ( Asansör varsa )
Otopark Borcu Yoktur Yazısı
Sığınak Raporu ( Sığınak varsa )

BAŞVURU SIRASINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN YAPI KONTROLÜ İÇİN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

YAPI RUHSATI SÜRESİ DOLMUŞ OLAN RUHSATLARLA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN; SGK İLİŞİK KESME BELGESİNİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.  SGK İLİŞİK KESME BELGESİ İBRAZ EDİLEMEZSE YAPI RUHSATININ YENİLENMESİ İSTENECEKTİR.

YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNDE MÜTEAHHİT VE PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZASI (DİPLOMA FOTOKOPİSİ VE İKAMETGAH BELGESİ) İSTENMEKTEDİR.

YAPI DENETİMLİ BİNALAR İÇİN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapı denetimli binalar için yapı ruhsatı almak isteyen vatandaşlar aşağıda belirtilen gerekli belgeler ve dilekçe ile Kemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Gerekli evrakları indirmek için tıklayınız

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız

Yapı denetimsiz binalar için yapı kullanma belgesi almak isteyen vatandaşlar gerekli evraklar ve dilekçe ile Kemalpaşa Belediyesi İmar ve Şahircilik Müdürlüğü'ne başvurabilirler

YAPI DENETİMSİZ BİNALAR İÇİN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ GEREKLİ BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yapı denetimsiz binalar için yapı ruhsatı almak isteyen vatandaşlar gerekli belgeler ve dilekçe ile Kemalpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurabilirler. 

YAPI DENETİMSİZ BİNALAR İÇİN YAPI RUHSATI GEREKLİ BELGELER
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yapı Ruhsatı - Yapı Kullanma İçin Gerekli Evraklar ve Projeler

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

1.Dilekçe

2.Tapu (Örneği)

3.İnşaat Ruhsatı

4.Belediyemizin arşivinden alınacak mimari proje

5.2 adet kat irtifakı veya kat mülkiyeti projesi

6.Kat mülkiyeti için binaya ait yapı kullanma izin belgeleri

7.Yönetim planı

Taşınmazları için teknik uygulama sorumluluğu onayı almak isteyen vatandaşlarımız gerekli belgeler ve dilekçe ile  Kemalpaşa Belediyesi Plan  ve Proje Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Gerekli Belgeler

Dilekçe
LİHKAB Onaylı Aplikasyon Belgesi ( Son 6 Ay İçerisinde Onaylanmış Olacak )
Kot Krokisi
Yapı Yeri Uygulama Krokisi
İmar Durumu
Sicil Belgesi
Taahhütname
Rapor

Teknik uygulama sorumluluğu onayı başvuru dilekçesini indirmek için tıklayınız

Evlendirme işlemleri, Türk Medeni Kanunu ve Bakanlar kurulu tarafından yayınlanan Evlendirme Yönetmeliği ile;

En az birisi Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri (Kemalpaşa Dere Mesire Alanında bulunan evlendirme dairesine başvuru yapılacak)

Evlenecek çiftler, (her ikisi) Belediyemiz sınırları içerisinde oturmuyorsa, ikamet ettiği Belediyenin Evlendirme Memurluğundan, Evlenme İzin Belgesi getirmeleri,

Nüfus cüzdanları asılları ve son 6 ay içinde  çekilmiş 5'er adet vesikalık fotoğraf ile birlikte gelmeleri,

16 yaşını bitirmemişler için; Asliye Hukuk – Aile Mahkemelerinden alınacak mahkeme kararı getirmeleri,  

17 yaşını bitirmemişler için;

Ana, baba veya vasi ile birlikte müracaat etmeleri,

Ana, baba veya vasi şehir dışında iseler noter tasdikli muvafakatname getirmeleri,

Boşandıktan sonra tekrar evlenme müracaatında bulunmak isteyenlerin, nüfus cüzdanlarını “Bekar” olarak değiştirilmiş olmaları,

Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesi’nden alacakları iddet müddeti kararı(bekleme süresi),

Yabancı uyruklu olup ta evlenme talebinde bulunacak kişiler için yaşadıkları ülkeden alınmış;

“Bekarlık Belgesi” (mutlaka ülkenin ilgili yasalarına uygun olarak (Apostille, Dış İşleri Bakanlığı, Valilik, Konsolosluk, v.b. onaylı)

“Doğum Belgesi”,

Bazı ülkeler için bu belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri de gerekmektedir,

Pasaport aslı ve fotokopisi,

4’er adet fotoğraf gerekmektedir.

Fotoğrafların renkli, ön cepheden alın, yüz ve çeneyi gösterir şekilde ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması şarttır.

Evlilik müracaatları, Kış Dönemi sabah 8.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılabilir.

 

Evlilik müracaatları, Yaz Dönemi sabah 8.30-12.00 ve 13.00-17.30 saatleri arasında yapılabilir.
 

Evlenmek için müracaat eden çiftlere, “evlilik öncesi danışmanlık hizmeti” de verilmektedir,
 

Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun, 187. Maddesi uyarınca, Birimimizce verilen dilekçeyi dolduracaklardır.
 

Nikah sırasında fotoğraf ve video çekimleri nikah sahipleri tarafından yapılabilir.
 

Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.    
 

Bize müracaatınız sonrası sağlık raporu alabilmeniz için Aile Hekiminize müracat etmeniz gerekmektedir.

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

 

Bilgi Edinme Formları.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

İNDİRİN

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

İNDİRİN

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM

Yardım Alma Koşulları Nelerdir? 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7’ye göre yardım yapabilmek için;

1. Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya eşi olması,
2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,
3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.

Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Koşullar Gereklidir?
1. Yardım alacak kişinin son altı ay içinde bulunduğu belediyede (Kemalpaşa’da) oturması,
2. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi Servisi’nin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesi, Mahalle Muhtarlığı,Kemalpaşa Vergi Dairesi, Kemalpaşa Belediyesi Emlak Vergi Dairesi, Kemalpaşa Trafik Tescil Müdürlüğü’ne onaylatılması gerekmektedir.

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2024 Kemalpaşa Belediyesi