MESLEK FABRİKASI

Meslek FabrikasıAşçı Çırağı

Kursun Programı:  

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
 • Besin öğeleri ve besin grupları
 • Hijyen ve sanitasyon
 • Bulaşık yıkama ve çöp atımı
 • Sebzeleri pişirmeye hazırlama
 • Sebze garnitürleri
 • Fond ve temel çorbalar
 • Yumurta pişirme
 • Kolay hamur işleri

İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kurs Katılım Şartları:

 • Okuryazar olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
 • Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
 • Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü

 

Pastacı Çırağı (16 yaş ve üzeri)

Kursun Programı:

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
 • Kişisel bakım
 • İşe hazırlık
 • Hijyen ve sanitasyon
 • Bulaşık yıkama ve çöp atımı
 • Besin öğeleri
 • Besin grupları
 • Basit tatlılar

İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
 

Kurs Katılım Şartları:

 • Okuryazar olmak,
 • 16 yaşını tamamlamış olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 •  

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

Giyim Üretiminde Temel İşlemler (16 yaş ve üzeri)

Kursun Programı:

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Düz Dikiş
 • Overlok
 • Giyimde Ölçülendirme
 • Kesim Yapma
 • Ütüleme Ve Leke Çıkarma
 • Reçme Dikişi
 • İlik-Düğme Otomatı

İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hazır giyim sektöründe (overlokçu, düz dikiş makineci, ütücü, ara eleman veya ortacı) ve modaevlerinde istihdam edilebilir.
 

Kurs Katılım Şartları:

 • Okuryazar olmak,
 • 16 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

Bilgisayar İşletmenliği ( Operatörlüğü) (16 yaş ve üzeri)

Eğitim Süresi: 163 saat.
Kurs Katılım Şartları:

 • En az ilkokul/ilköğretim okulu mezunu olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı (16 yaş ve üzeri)

Kursun Programı: 

 Hızlı Yazı

 Süreli ve Sesli Metinler

İstihdam alanları:Bu program, bilgisayarda on parmak yazmayı öğreterek, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Kurs Katılım Şartları:

• Okuryazar olmak, 

• 16 yaşını tamamlamış olmak.

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

Ön muhasebe (16 yaş ve üzeri)

Kursun Programı:

 • Defter Ve Belgeler
 • Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • İşletme Defteri
 • Kıymetli Evraklar Ve Menkul Kıymetler
 • Vergi Dairesi Ve Belediye İşlemleri
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Güvenlik İşlemleri
 • Muhasebe Paket Programına Giriş
 • Muhasebe Paket Programında Ön Muhasebe
 • Paket Programda Muhasebe

İstihdam alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.
 

Kurs Katılım Şartları:

 • İlkokul mezunu olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
 • Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
 • Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)
 •  

 

Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi  (16 yaş ve üzeri)

Kursun Programı:

 • Bordro Hesapla
 • İş Kanunu Uygulamaları
 • Sgk Uygulamaları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
 • Özlük İşleri Ve Dökümantasyon Yönetimi

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayan bireyler, firmaların muhasebe veya insan kaynakları departmanlarında istihdam olanağı bulabilir.
 

Kurs Katılım Şartları: 

 • Lise mezunu olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.  
 • Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
 • Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

 Adli Kalem işleri  (16 yaş ve üzeri)

Kursun amacı : Programın eğitimleri; hukuk terminolojisi, dosyalama sistemi, dava hizmetleri, anayasal hak ve sorumluluklar konularında bilgi ve beceriler kazandırmaya yöneliktir.
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler sektörde;  Avukatlık ofislerinde,  Şirket ve kuruluşların dosyalama ve yazışma departmanlarında çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 120 saat

 • Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
 • Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

 İngilizce A1-A2  (16 yaş ve üzeri)

A1 Kurs Programı:

 • Ben ve Yakın Çevrem,
 • Günlük Yaşam,
 • İnsanların Görünüşleri ve Tanımlamalar,
 • Zaman ve Mekan,
 • Sosyal Hayat.

İstihdam alanları: İngilizce dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. Başarıyla tamamlayanlar, dil eğitimleri alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Eğitim Süresi: 120 saat

Kurs Katılım Şartları:

 • Okuryazar olmak,
 • 16 yaşını tamamlamış olmak,

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

A2 Kursun Programı:

 • Kişisel Bilgiler ve Tanıtım
 • Çevrem
 • Günlük Hayat ve Rutinler
 • Boş Zaman ve Eğlence
 • Alışveriş
 • Eğitim ve Çalışma Hayatı
 • Geçmiş
 • Gelecek, Özel Günler ve Kutlamalar
 • Güncel Konular
 • Ülkeler ve Seyahat

İstihdam alanları: İngilizcede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.

Kurs Katılım Şartları:

 • Okuryazar olmak,
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Yabancı dil İngilizce A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler. Yabancı dil İngilizce A1 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; A2 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre yabancı dil İngilizce A1 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.
 • Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
 • Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 

 

 Çocukta Temel İhtiyaçlar (16 yaş ve üzeri)

Kursun Programı:

• Gelişim İlkeleri ve Gelişim Dönemler

• Gelişim Alanları

• Çocukların Temel İhtiyaçları I

• Çocukların Temel İhtiyaçları II
 

Kurs Katılım Şartları:

• Okuryazar olmak

• 16 yaşını tamamlamış olmak

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)


Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk

Kursun Programı:

 • Diksiyon
 • Spikerlik Ve Sunuculuk

İstihdam alanları: Katılımcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Kurs Katılım Şartları:

 • En az lise mezunu olmak.
 • 17 yaşını doldurmuş olmak.
 • Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
 • Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

 Diksiyon (16 yaş ve üzeri)

Kursun Programı :

 • GÜZEL KONUŞMAYA HAZIRLIK
 • KONUŞMA TEKNİĞİ
 • ANLATIM
 • JEST VE MİMİKLER

İstihdam alanları: Öğrencilere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

 • Kurs Katılım Şartları: Okuryazar olmak,  16 yaşını tamamlamış olmak, Kursa devam edebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri Üstü)

İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi (16 yaş ve üzeri)

İstihdam alanları: Firmaların bilgi işlem, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler vb. departmanlarında Excel programında ihtiyaca yönelik programlar geliştirebilirler.

Kurs Katılım Şartları:

• 18 yaşını tamamlamış olmak

• Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak, 

• MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, 

• Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kemalpaşa Meslek Fabrikası Kurs Merkezi (Pazar Yeri

 

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Stadyum Cad. No:36 K:2 (Pazaryeri üstü)
İletişim: +90 (232) 988 11 11 / 0 (850) 775 19 23- 1212

Tüm Hakları Saklıdır © 2024 Kemalpaşa Belediyesi