ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Nevzat Kalkan - Çevre Koruma ve Kontrol Md. V.
0232 988 11 11 - 1005

Yaşanılabilir bir çevrenin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesineyönelik olarak çalışmalar yapar. Atık Yönetimi, evsel ve diğer atıkların bertarafı ile ambalaj atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılmasına ilişkin faaliyetleri sürdürür.

Çevre Koruma Müdürlüğü Yönetmeliği
cevre-koruma_2222-2269.pdf

Tüm Hakları Saklıdır © 2024 Kemalpaşa Belediyesi